Veel mensen beslissen een spiritueel onderricht te volgen, omdat zij voelen dat er iets moet veranderen in hun leven. Maar hun oude gewoonten zijn zo diep in hen geworteld dat zij de waarheden van dat onderricht niet aanvaarden: die waarheden beantwoorden immers niet aan wat zij denken, aan wat hen bevalt, zodat zij ze verwerpen. Wat voor zin heeft het dan?

Je moet naar een Inwijdingsschool gaan als een leeg vat en eerst alle verkeerde theorieën en opvattingen die je zelf hebt gefabriceerd of die je werden nagelaten door onwetende mensen, van de hand wijzen. Wanneer je naar een esoterische school gaat als een volle fles, zal je leraar er niets in krijgen, wat hij ook doet en hoezeer hij ook verlangt de Hemel in jou uit te storten.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. XII

De gedachte stelt ons in staat dingen te begrijpen, maar zij stelt ons ook in staat te handelen, want de gedachte is meer dan een eenvoudig vermogen dat kennis tot doel heeft. Zij is de sleutel van alles, zij is een toverstaf, het instrument van de almacht.                     

Wanneer je erin geslaagd bent je gedachte te bevrijden van alles wat haar enigszins kan hinderen en als je haar goed onder controle hebt, kun je haar de richting uitsturen die je verlangt, om een bepaald werk te doen: de deeltjes en stromen in jezelf en in heel de wereld gaan ordenen en harmoniseren. Je geeft bevelen, je concentreert je op een idee of op een beeld, je houdt het vast en de gedachte gaat aan het werk, om nieuw materiaal te vinden en het te organiseren.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224

Stilte, vrede en harmonie zijn de uitdrukking van een en dezelfde werkelijkheid. Denk niet dat stilte leeg en stom is, nee, stilte is levend, vibrerend, zij spreekt en zingt. Maar wij horen haar enkel wanneer in ons de trommels ophouden met roffelen.                                        

Dankzij contemplatie, gebed en meditatie zullen wij er op een dag in slagen de stem van de stilte te horen. Wanneer alle chaotische krachten uiteindelijk bedaard zijn, zal de stilte naderen, zich verspreiden en ons omhullen met haar prachtige mantel. Het zal helder worden in ons en wij zullen plotseling voelen dat iets heel machtigs boven ons heerst en ons leidt: de stilte waaruit het universum is ontstaan en waarnaar het op een dag zal terugkeren.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. XII

De occulte wetenschappen stellen mensen allerlei methodes voor om hun verlangens te vervullen, maar zonder uit te leggen wat hun zal overkomen, wanneer die verlangens te persoonlijk en te egoïstisch zijn, of als zij de wetten van de natuur overtreden en ingaan tegen de goddelijke orde. Men zegt alleen: ‘Doe dit, doe dat...’ en zij die het doen, breken hun nek. Deze methodes zijn dus alleen maar heilzaam en waardevol, als je verlangens goddelijk zijn, dat wil zeggen als zij niet alleen goed zijn voor jezelf, maar ook voor iedereen. Want dit moet je echt weten: alles wordt werkelijkheid en daarin schuilt het gevaar. Je zult zeggen dat je geen enkel gevaar ziet. Toch wel, want wie zegt dat je niet zult lijden als je verlangens in vervulling gaan, omdat je niet alle verwikkelingen hebt kunnen voorzien die eruit voortvloeien? Wie het verband tussen zijn verlangens en de wetten van de natuur en het leven niet bestudeerd heeft, wie zich nooit heeft afgevraagd wat zijn verlangens teweeg zullen brengen als zij gerealiseerd worden, stelt zich bloot aan grote ontgoochelingen.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. III

Observeer eens hoe de natuur werkt. Op een gegeven ogenblik spoort zij dieren en mensen aan tot een bepaald gedrag, en enige tijd later zet zij hen aan dat gedrag op te geven voor een ander gedrag, omdat het tijdperk verschillend is.

Laten wij het voorbeeld van de angst nemen. Angst is een reflex die de natuur aan alle dieren heeft gegeven, om hun behoud te verzekeren. Gelukkig hebben dieren angst, want zo ontsnappen zij aan gevaar. En hetzelfde is waar voor de mens. Maar om een hogere graad van ontwikkeling te bereiken, moet de mens zich bevrijden van dat angstgevoel dat allerlei vormen aanneemt: angst voor anderen, angst voor armoede, ziekte en dood... In een vroeger stadium van zijn evolutie had de mens angst nodig om zich te beschermen, maar nu is ze nadelig voor zijn spirituele vooruitgang en hij kan die angst alleen maar overwinnen door liefde.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. V