Dagtekst 20 januari 2022

De macht van de gedachte is immens, en als je geen grote resultaten behaalt, ben je niet trouw aan het werk dat je ondernomen hebt: je vernietigt altijd het goede werk dat je begonnen was door je over te geven aan een activiteit die totaal tegenstrijdig is. Veronderstel dat je bent begonnen met het werken aan harmonie, de harmonie van je gebaren, van je woorden, van heel je wezen... Maar je hebt niet geleerd je te beheersen en je krijgt te maken met chaotische gedachten en verlangens die je blijven overmeesteren en die geleidelijk al je goede werk vernietigen.

Om je spirituele verlangens te realiseren, moet je werken op een verstandige, georganiseerde en volhardende manier. Het is mogelijk dat je nog geen grote veranderingen realiseert in deze incarnatie, maar in de volgende zul je erin slagen. Vraag je: ‘En waarom niet in dit leven?’ Omdat je nog niet in deze richting hebt gewerkt tijdens een vorige incarnatie. Men bereikt immers geen grote spirituele verwezenlijkingen in enkele maanden of jaren. De inspanningen moeten worden volgehouden gedurende vele incarnaties. Als je reeds in het verleden aan dat werk begonnen was, zou je vandaag resultaten kunnen behalen. Begrijp dus tenminste dat je ernstig aan het werk moet gaan in dit leven, om goede resultaten te behalen in het volgend leven.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 1

Dagtekst 19 januari 2022

Men spreekt overal over organisatie, maar het gaat altijd over materiële organisatie. En

men moet erkennen dat de mens op dit gebied goede resultaten heeft bereikt, ook al is alles nog lang niet volmaakt in de samenleving. Maar wat een janboel in het innerlijk leven van de mensen! Zij denken er nooit aan dat daar ook iets georganiseerd moet worden; zij geloven dat het volstaat het psychisch leven van de mens een beetje te bestuderen, en allerhande ingewikkelde termen en begrippen uit te vinden, om zijn verschillende toestanden, ongemakken en ziekten te beschrijven. Nee, dat volstaat niet.

Om onze innerlijke wereld te organiseren, moet men proberen die organen te ontwikkelen, die je toelaten rechtstreeks contact te krijgen met de werelden van de ziel en de geest. Want de ziel en de geest zijn een werkelijkheid, zij bestaan. Zolang men ze verwaarloost, is alles wat men zegt over het psychisch leven van iedere betekenis ontdaan. De inwendige organisatie veronderstelt dat de mens een aangepaste activiteit heeft, om zijn subtiele organen te bevrijden en te ontwikkelen, om zo in verbinding te treden met de spirituele werkelijkheid.

Zie ook ‘Subtiele centra van de mens – aura, zonnevlecht, hara, chakra’s’ Izvor 219

Dagtekst 17 januari 2022

Bidden is geen bezigheid voor lichtgelovige mensen, aan wie men heeft wijsgemaakt dat God niets anders te doen heeft dan te komen luisteren naar hun gemompel. Het echte gebed is gebaseerd op een wetenschap over de structuur van het universum en de verschillende toestanden van de materie. Boven de aarde, het water, de lucht en het vuur, bestaan een groot aantal gebieden van een steeds grotere subtiliteit, die bevolkt worden door lichtende wezens: engelen, aartsengelen... En zoals wij uit de aarde, het water, de lucht en het licht alles kunnen putten wat wij nodig hebben, kunnen wij op dezelfde manier uit deze gebieden alles halen waaraan wij behoefte hebben voor onze gezondheid, ons geluk en onze ontplooiing.

In de eerste plaats moeten wij weten dat het universum hiërarchisch is opgebouwd, en vervolgens dat aan het hoofd van deze hiërarchie een Wezen staat dat één en al liefde is en alles heeft uitgedeeld, zodat het geen enkel schepsel in de ruimte aan iets ontbreekt. Wij moeten nu trachten door gebed deze gebieden te bereiken, om er alle elementen te halen waar ons hart en onze ziel naar verlangen, en om er een toevlucht te vinden in momenten van onzekerheid en angst.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. XII

Dagtekst 18 januari 2022

Op spiritueel gebied zul je alleen resultaat behalen, als je de nodige eigenschappen en deugden bezit om je actie te ondersteunen. Je wilt bijvoorbeeld een talisman dragen, omdat je denkt dat deze je zal beschermen en ervoor zorgen dat je op de weg van het licht blijft. Je stapt dus een winkel binnen om een pentagram te kopen, want je hebt gelezen dat de vorm van het pentagram, de vijfpuntige ster, bepaalde magische krachten bezit.

Geloof dat toch niet! Die talisman zal tot niets dienen, als jij er niet voor zorgt dat je hem door een innerlijk werk doordringt met zuivere en harmonieuze vibraties. Zelfs als een groot magiër die talisman voor jou heeft klaargemaakt, kan hij alleen maar doeltreffend en machtig blijven, als jij hem blijft bezielen en voeden met je gedachten, gevoelens en een zuiver leven. Anders verliest hij na enige tijd zijn kracht en sterft hij. De macht van een talisman duurt niet eeuwig, want deze hangt af van de eigenschappen van de persoon die hem draagt.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VI. 3

Dagtekst 16 januari 2022

Al degenen die niet aan zichzelf werken om de cellen van hun organisme spiritueler te maken, stellen zich bloot aan groot leed. Je zult zeggen: ‘Hoe zal ik dat werk aanvatten?’ Begin met het voedsel, door die deeltjes eruit te halen die je cellen levendiger, soepeler en steviger maken. Je hebt al opgemerkt dat sommige mensen die een grote schok ondergaan, enkele ogenblikken later reeds hun kalmte hebben teruggevonden, terwijl anderen zich heel moeilijk herstellen. De psychische materie van deze laatsten is niet soepel, zij bestaat uit elementen die zeer dicht tegen het fysieke vlak aanleunen.

Het middel bij uitstek om weerstand te kunnen bieden aan het leven van deze tijd, om die abnormale spanningen te verdragen, is een zuiver, een eenvoudig leven te leiden. En vanzelfsprekend volstaat het niet te letten op de voeding en de manier van eten, maar ook op de gedachten, de gevoelens en verlangens. Door zich in te spannen om deze te zuiveren en te verlichten, verwerf je geleidelijk een elasticiteit, een soepelheid, die je in staat zal stellen fysiek en psychisch weerstand te bieden aan alle schokken.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel VI. 1