Dagtekst 13 januari 2022

Wanneer je kennis hebt genomen van de waarheden van de Ingewijden, kun je je niet langer gerechtigd voelen om lichtzinnig en onzorgvuldig op te treden. Je voelt je verplicht jezelf in het oog te houden en dat is heel goed. Zolang je onwetend bent, kan het je enigszins vergeven worden dat je vergissingen begaat. Die onwetendheid zal natuurlijk niet beletten dat je voor deze vergissingen moet boeten, maar je zult niet in dezelfde mate verantwoordelijk zijn als wanneer je op de hoogte zou zijn van de wetten. Wanneer men op de hoogte is en toch het slechte pad blijft bewandelen, is de sanctie van de Hemel veel zwaarder.                          

Zeg nu niet: ‘Oh, ik heb er spijt van dat ik een leerling van een Inwijdingsschool ben, want de Hemel zal mij strenger beoordelen!’ Men hoeft geen spijt te hebben, het is beter dat men op de hoogte is, zelfs als men meer moet betalen. Zelfs als men moet lijden, is kennis toch verkieslijk, want vroeg of laat werpt zij vruchten af. Zonder kennis daarentegen blijft men in de duisternis. Het licht verdient dus altijd de voorkeur.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208

Dagtekst 12 januari 2022

Hoe meer de mens verbonden is met de goddelijke Bron, hoe meer hij de hemelse werkers aantrekt die hem komen helpen en steunen. Zo wordt hij sterk, krachtig, stralend, meester over zichzelf en bezit hij de machtige sleutel van de realisatie. Wees dus beducht voor iedere handeling waardoor deze goddelijke werkers van jou verwijderd worden. Want iedere zonde verjaagt de onzichtbare vrienden die de walgelijke uitwasemingen ervan niet kunnen verdragen.

Wanneer de leerling God boven alles plaatst, wanneer hij bidt en mediteert, laten de hemelse werkers de stroom van het leven over hem vloeien en sturen zij hem licht. Als je ziel openstond voor het opvangen van die lichtbundels, zou je een sublieme wereld voor jou zien verschijnen, vol schitterende bewoners.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 11

Dagtekst 10 januari 2022

In deze incarnatie kan je niet veel veranderen aan je bestemming, maar je bezit grote mogelijkheden voor de volgende incarnatie, op voorwaarde dat je ernaar verlangt en in die richting werkt. Waarom hebben sommige mensen zo'n betreurenswaardig bestaan? Omdat zij in hun vorige incarnatie niet wisten wat zij dienden te vragen, waaraan zij moesten werken om in dit leven meer gaven en deugden te bezitten. Zij wisten het niet en als zij nu even onwetend blijven, zal de volgende incarnatie even slecht zijn of misschien nog slechter.

Maar jij, die over deze wetten hebt geleerd, gebruik al de volgende jaren van je leven om je de beste dingen voor te stellen en ernaar te verlangen. Want op die manier start je reeds projecten op, die gematerialiseerd zullen worden.

De huidige materie biedt weerstand en weigert te veranderen; zolang zij niet opgebruikt werd, kan zij evenmin vervangen worden. Maar alles wat je begint te scheppen met je geest en je ziel wordt geleidelijk gekristalliseerd, en in een volgende incarnatie zal je terugkeren, voorzien van de beste eigenschappen.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. 11

Dagtekst 11 januari 2022

Men kan zeggen dat God in ons en buiten ons bestaat en hetzelfde geldt voor ons hoger Zelf. Het bewustzijn van de meeste mensen is niet voldoende ontwikkeld om te voelen dat hun hoger Zelf zich in hen bevindt. Het werk van de leerling bestaat er dus in te trachten zich te verenigen met zijn hoger Zelf, dat één en al licht, één en al liefde en almachtig is, om op die wijze te voelen wie hij werkelijk is en zichzelf terug te vinden.

Er is gezegd: ‘Ken uzelf.’ Welnu, de echte zelfkennis is zichzelf kennen zoals men boven is. Zolang men niet beseft dat men een deeltje van de Godheid is, zal men zichzelf niet kennen en zal men nooit sterk, vrij of wijs zijn. Zich kennen betekent zichzelf gevonden hebben en God gevonden hebben. Door God te vinden, ontdekt men de vrijheid, het geluk, de vreugde en niet alleen in zichzelf, maar ook in de andere mensen, de dieren, de planten en de stenen. Wanneer men God in zichzelf gevonden heeft, ontdekt men Hem overal, in alle wezens, in heel de natuur, en dan kent men waarachtig zichzelf.

Zie ook ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst.13

Dagtekst 9 januari 2022

In de heilige boeken leest men vaak over de rol van een kostbaar kleed. Dat kleed is symbolisch. Het stelt de aura voor, dat wil zeggen de spirituele uitstraling van het innerlijk wezen. In het Oude Testament staat, dat de zonen van Jacob jaloers waren op hun broer Jozef, omdat deze een mooie tuniek bezat. Telkens wanneer Mozes deze tuniek vermeldt, preciseert hij dat deze uit verschillende kleuren bestond, hetgeen bewijst dat dit gewaad het symbool was van de aura, waarvan de zuivere en schitterende kleuren overeenstemmen met verschillende kwaliteiten en deugden.                                                                    

Dat kleed van licht, dat kleurige kleed, moet je geduldig weven dankzij je liefde voor de goddelijke wereld, dankzij het verlangen dat de Hemel zich via jou mag openbaren. Want juist dit kleed, de aura, zal je in staat stellen om de verleidingen en bekoringen te doorstaan, zonder ervoor te bezwijken.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld’, Izvor 228, hoofdstukken 1, 4 en 9